Algemeen


Wanneer mag je je medium noemen?

In wezen zijn er drie vormen te onderscheiden. Het mentale-, het fysieke mediumschap en de paragnost. Deze vormen dienen alle drie beheerst te worden.

Het mentale mediumschap

Het woord Mental staat voor het mentale contact dat een medium legt met overleden personen. Een Mental medium ontvangt voor u informatie en gegevens van overledenen waarmee hij of zij u een stuk op weg kan helpen, wij noemen dit communiceren met overleden of boodschappen van gene zijde.

Dit niet te verwarren met channelen. Een mental medium communiceert met de energieën die zich buiten ons bewustzijn bevinden. U kunt dus met name bij een mental medium terecht als u vragen heeft over uw dierbare overledenen en dit kan heel hulpvol zijn bij het verwerken van een verlies. Via het contact dat dit medium maakt zijn zij ook in staat om andere vragen te beantwoorden. Er zijn verschillende manieren van communiceren met overledenen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan; helder voelen, helder horen, helder zien, helder proeven, helder weten of helder ruiken. Als u contact opneemt met een mental medium is het niet de bedoeling dat u informatie verschaft. Het medium zal eerst aangeven met wie zij voor u contact hebben door middel van bewijzen. Dit houd niet in dat zij altijd in staat zullen zijn contact te leggen met de persoon waarmee u graag contact wilt hebben, want ook aan gene zijde bestaat de vrije wil. Een mental medium doet in principe geen voorspellingen, tenzij een overleden persoon hierover informatie doorgeeft aan het medium, wel het geven van inzichten en vooruitzichten. Een mental medium werkt vanuit de spirituele wereld en is de stem voor diegene die geen stem meer hebben. De ambassadeur tussen twee werelden.

Het fysieke mediumschap

Een fysiek medium haalt informatie uit alle energie die om u heen is. Deze energie vertaalt het medium in woorden, beelden, inhoud en mogelijk een ondersteunende boodschap. Zo is een fysiek medium heel goed in staat om aan de hand van uw stem informatie van u te ontvangen en analyseren maar deze analyse is bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk aan de hand van een trouwring of foto, het zogenoemde foto lezen. Een goed fysiek medium kan via een koffielepeltje waar uw energie in zit, informatie over u te geven en kan dit ook met bijvoorbeeld koffiedik. Met alle verkregen informatie in combinatie met levenservaring is een fysiek medium goed in staat uw situatie te analyseren en kan vandaar uit adviseren en een verwachting uitspreken. Zij zijn met name erg goed in het analyseren van het karakter, emotionele gebeurtenissen en aanwezige talenten. Kortom een Fysiek medium kan u inzichten en vooruitzichten verschaffen. Niet te verwarren met toekomst voorspellingen.

De paragnost

Het woord paragnost betekend letterlijk 'het weten van het paranormale'. Een paragnost weet vaak niet waar zijn of haar informatie vandaan komt. De informatie die een paragnost ontvangt kan hem of haar op verschillende manier bereiken.
We spreken wel over helder voelen, helder horen, helder weten, helder zien, helder proeven en helder ruiken. Dit is dus verschillend per paragnost. De titel paragnost wordt veelvuldig gebruikt maar is alleen op zijn plaats als we spreken over een persoon die deze “gave”, heeft meegekregen en deze gevoed heeft met trainingen. Als paragnost moet men in staat zijn om informatie uit het verleden, het heden en ook een stukje toekomst te kunnen vergaren. Met deze informatie is een paragnost in staat inzichten te geven die ondersteunend kunnen zijn in het leven. Een paragnost heeft vaak een zwaarder leven gehad en daardoor veel levenservaring opgedaan. Met behulp van deze levenservaring in combinatie met de paranormale informatie kunt u met bijna iedere vraag bij een paragnost terecht.Je mag je medium noemen als je alle drie de hierboven omschreven vormen beheerst.